19. 10. 2019  3:50 Kristián
Akademický informačný systém

Projekty


Charakteristika zliatin na báze Zn s prídavkom Sn a Ca

Garant: Ing. Ján Gondek, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Vedecký projekt je zameraný na charakterizáciu zinkových systémov (Zn, Al, Mg)s prídavkom vápnika a cínu. Vo všeobecnosti zliatiny na báze zinku sa používajú ako povlaky železných a oceľových súčastí ako ochrana pred koróznym prostredím. Pridaním nových prvkov do systému sa očakáva zlepšenie mechanických vlastností a ochrany pre prostredím. Preto sa predpokladá, že nové zloženia zliatin budú preukazovať lepšie výsledky počas laboratórnych meraní ako aj pri dlhodobých expozíciách v reálnych podmienkach. Testy sa uskutočnia pri zachovaní medzinárodných noriem (ASTM, ISO). V prípade úspešných výsledkov, nové zloženia zliatin môžu hrať dôležitú rolu v budúcom pokroku v oblasti koróznej ochrany železných a oceľových súčiastok a komponentov. Zlepšená korózna odolnosť ušetrí veľké množstvo finančných prostriedkov na pravidelné renovácie, nátery a výmenu súčiastok každoročne na celom svete. Okrem ekonomického pohľadu, ekologický aspekt je veľmi dôležitý, nakoľko väčšina inovatívnych techník a ochrana náterov vyžaduje nové energetické vstupy a použitie rôznych znečisťujúcich, škodlivých a nebezpečných látok. Je tiež dôležité pripomenúť, že mnoho prípadoch sä nevyhnutne prítomný sekundárny odpad ako napr. znečistenie vody pri čistení povrchov, pary acetónu, znečistené náradie pri náteroch, jemné tuhé častice vo vzduchu a pod. Vyplývajúc zo spomenutého, každé predĺženie životnosti prvej koróznej ochrany použitím ochranného zinkového povlaku prináša výhody v rôznych oblastiach.
Druh projektu:Mladý výskumník ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:15. 03. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2016
Počet pracovníkov projektu:4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:4

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Martin Babinec, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ján Gondek, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Bc. Beáta Vrbovskáadministrátor