May 26, 2019   5:22 p.m. Dušan
Academic information system

Projects


Laserové zvaro-spájkovanie hliníkovej zliatiny EN AW 5083 s titánom Grade 2

Supervisor: Ing. Maroš Vyskoč, PhD., IWE


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Projekt rieši v súčasnosti veľmi komplikovanú, avšak aktuálnu problematiku laserového zvárania ľahkých neželezných kovov. Pri návrhu samotného experimentálneho programu sa vychádza zo štúdia najnovšej knižnej a časpopiseckej odbornej literatúry, internetových odkazov a patentovej rešerše zameranej na zvarieľnosť ľahkých neželezných kovov. Vplyv technologického procesu metalurgického spájania na kvalitu a vôbec úžitkové vlastnosti spojov bude v ďalšej fáze hodnotené v experimentoch. Dôležité bude prispieť k ďalšiemu objasneniu fyzikálno-metalurgických javov na rozhraní spájaných kovov. Riešiteľ projektu sa konkrétne zaoberá skúmaním metalurgického spojenia hliníkovej zliatiny EN AW 5083 a komerčne čistého titánu Grade 2, kde na strane titánu nastane proces spájkovania a na strane hliníkovej zliatiny proces zvárania, pričom laserový lúč bude vychyľovaný od zvarovej medzery o 200 - 300 µm na stranu hliníkovej zliatiny. Zvaro-spájkovanie bude realizované aj s pomocou zváracieho drôtu AlMg4,5MnZr. Bude skúmaný vplyv ochrannej atmosféry, parametre zvárania ako rýchlosť, výkon, fokusácia, prietok a druh ochranného plynu na zvariteľnosť týchto materiálov z hľadiska celistvosti a geometrie vyhotovených zvarov. Bude taktiež vytvorená počítačová simulácia, z ktorej sa bude v budúcnosti vychádzať.
Kind of project:Mladý výskumník ()
Department:Institute of Production Technologies (MTF)
Project status:Successfully completed
Project start date :15. 03. 2016
Project close date:31. 12. 2016
Number of workers in the project:2
Number of official workers in the project:2

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Bc. Alena Michálikováadministrator
Ing. Maroš Vyskoč, PhD., IWEzodpovedný riešiteľ