Oct 15, 2019   7:36 p.m. Terézia
Academic information system

Projects


Modifikácia tribologických vlastností nástrojových materiálov aplikáciou laserového textúrovania

Supervisor: Ing. Martin Frnčík, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Hlavným cieľom predkladaného projektu je definovanie optimálnych parametrov procesu laserového mikroobrábania - textúrovania aktívnych plôch tlačných nástrojov vyrobených z nástrojovej ocele STN 41 9312 laserom pracujúcomv pulznom režime s dĺžkou trvania pulzu v rádoch nanosekúnd. Očakáva sa, že nástroje s textúrovanými aktívnymi plochami preukážu pozitívny vplyv jednak na celkovú tváriteľnosť materiálu znížením trecích síl a jednak na predĺženie životnosti nástroja ako dôsledok zníženia intenzity jeho opotrebenia, v neposlednom rade sa zníži potreba použitia procesných mazív. Počas experimentu sa vytvorí databáza parametrov procesu laserového textúrovania, ktorá presne zadefinuje vplyv jednotlivých skúmaných parametrov na tvarovú a rozmerovú presnosť vytvorených priehlbín, z ktorých pozostáva povrchová textúra. Optimálne parametre predstavujú kombináciu procesných parametrov laserového textúrovania, ktorými sa dosiahne výroba priehlbiny definovaného tvaru a rozmerov. Ďalším cieľom projektu je analýza vplyvu povrchových textúr, vyrobených za pomoci optimálnych parametrov laserového zväzku, na výsledný koeficient trenia medzi nástrojom a výtvarkom. kde bude analyzovaný vplyv hustoty povrchovej textúry na skúmanú odozvu. Ciele tohto projektu predstavujú parciálne ciele realizované ako súčasť výskumného projektu v rámci výzvy Manunet 2014, s názvom: Innovative methods of sheet metal forming tools surface improvement - R&D.
Kind of project:Mladý výskumník ()
Department:Institute of Production Technologies (MTF)
Project status:Successfully completed
Project start date :15. 03. 2016
Project close date:31. 12. 2016
Number of workers in the project:2
Number of official workers in the project:2

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Ing. Martin Frnčík, PhD.zodpovedný riešteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor