Jan 25, 2020   6:50 p.m. Gejza
Academic information system

Projects


Vplyv depozičných parametrov na mikroštruktruktúru a elektromagnetické vlastnosti supravodivej (RE)BCO vrstvy

Supervisor: Ing. Jozef Mišík, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Supravodivé pásky na báze (RE)BCO sú v súčasnosti jedny z najviac skúmaných v oblasti praktických aplikácií supravodivých materiálov. (RE)BCO je oxidická keramika s presne definovanou stechiometriou ytria (gadolínia), bária a medi, ktorá je nanesená v 1-2 mikrónovej vrstve na niekoľkých prechodových vrstvách a pevnej podložke. Pre získanie čo najlepších supravodivých vlastností je nutná biaxiálna textúra supravodivej vrstvy (rozorientovanosť zŕn max. 5%) a zavedenie takzvaných piningových centier (ich najmenší rozmer je v jednotkách nm). Pre tieto účely je nutné porozumieť vzťahom depozičných parametrov pri výrobe (RE)BCO, ale aj bufferových vrstiev. Často používanou technikou pre výrobu (RE)BCO, najmä pre výborné elektromagnetické vlastnosti vyrobených vrstiev, je pulzná laserová depozícia (ďalej PLD). Pre účely riešenia tohto projektu bude vyrobená séria vzoriek pomocou PLD s rôznymi depozičnými parametrami. Selekcia najvhodnejších parametrov bude na základe najnovších poznatkov v literatúre. Pre zlepšenie elektromagnetických vlastností bude pri depozícií použitý terč s prídavkom zirkónia, ktorý zabezpečí epitaxiálny rast nanokolumnárnych útvarov, fungujúcich ako záchytné centrá pre ukotvenie tokotrubíc magnetického poľa (pinning). Vyrobené vzorky budú podrobené elektrickým meraniam a štruktúrnym analýzam. Výsledkom bude korelácia elektromagnetických a štruktúrnych vlastností jednotlivých vzoriek.
Kind of project:Mladý výskumník ()
Department:Institute of Materials (MTF)
Project status:Successfully completed
Project start date :15. 03. 2016
Project close date:31. 12. 2016
Number of workers in the project:2
Number of official workers in the project:2

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Jozef Mišík, PhD.zodpovedný riešiteľ