Oct 18, 2019   1:08 p.m. Lukáš
Academic information system

Projects


FreshArt

Supervisor: Mgr. art. Paulína Ebringerová, ArtD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Hlavným zámerom je spojenie voľného umenia s technicko-umeleckými odbormi, ktoré medzi sebou ťažko, alebo vôbec nekomunikujú. Úlohou je prepojiť mladých autorov, umožniť im prípadnú spoluprácu, rozšíriť prehľad v tvorbe a iných odvetviach umenia. FA STU svojou históriou a priestorom je lákadlom pre širokú verejnosť. Inštalácia voľného umenia do verejných priestorov je jedna z možností ako oživiť historickú budovu a v študentoch technicko-umeleckých odborov vzbudiť záujem o súčasné a dostupné umenie, ktoré môžu podporiť vo svojich projektoch. Cieľom je podpora umenia, otvorenie novej oblasti, ktorá umenie vkladá do interiérov architektúry. Prepojenie mladých autorov, vzdelávanie pomocou prednášok a kruhových rozhovorov má vytvoriť nové spolupráce a otázky na poli umenia-techniky-dizajnu. Otvorenie presahov v tvorbe má za cieľ pomôcť mladým absolventom v ich práci a verejnosti v oboznámení s ich tvorbou. Hlavnou aktivitou je výstava výtvarného umenia, využitie verejných priestorov tejto inštitúcie, ktorá vo svojich priestoroch ešte nerealizovala podobný typ projektu. Za ťažiskový bod považujeme problematiku komunikácie medzi odbormi, keďže výtvarné umenie sa z tejto inštitúcie začalo vytrácať. Pre tento projekt plánujeme využiť väčšinu priestorov, chodieb, medzipodlaží a zaujímavých častí historickej budovy, oživiť budovu výtvarným dielom a priblížiť každému návštevníkovi mladé umenie.
Kind of project:-- Iný domáci -- ()
Department:Department of Science and Research   (Dek FA)
Project identification:16-142-02615
Project status:Successfully completed
Project start date :02. 05. 2016
Project close date:01. 03. 2017
Number of workers in the project:5
Number of official workers in the project:0