23. 10. 2019  21:03 Alojza
Akademický informačný systém

Projekty


Laureáti ceny Dušana Jurkoviča

Garant: Ing. arch. Nina Bartošová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt predstavuje kľúčovú aktivitu, ktorou si bude Fakulta architektúry STU v Bratislave pripomínať v priebehu roku 2016 sedemdesiate výročie založenia architektonického vzdelávania na Slovensku a štyridsať rokov od založenia FA STU. Výstava, ktorou projekt vyvrcholí, bude prezentovať vybrané architektonické diela, ktoré boli ocenené Cenou Dušana Jurkoviča od doby jej vzniku v roku 1963, ako aj cenou Zväzu slovenských architektov, ktorá na určité obdobie Cenu Dušana Jurkoviča nahradila. Nakoľko ide o oslavu výročia architektonického vzdelávania a založenia FA STU, výber diel, ktoré budú bližšie prezentované je zameraný na absolventov architektúry STU. Cieľom výstavy, orientovanej na odbornú, ako aj širšiu verejnosť, je nielen prezentovať jednotlivé ocenené diela, ale takisto pripomenúť odbornej, ako aj širšej verejnosti význam týchto diel, ktoré vo viacerých prípadoch dosahovali svetovú úroveň. Na druhej strane dáva retrospektívny charakter expozície možnosť konfrontovať úroveň architektonických diel počas daného obdobia, čo znamená, že výstava bude nielen oslavnou retrospektívou ocenených diel a ich tvorcov, ale do určitej miery aj kritickým pohľadom nepriamo zhodnocujúcim úroveň výučby architektúry na základe vybraných diel. Výstava je pripravovaná v spolupráci so Spolkom architektov Slovenska, ktorý je spolu s Fondom výtvarných umení zriaďovateľom tejto výročnej ceny.
Druh projektu:Štátny program ()
Pracovisko:Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 02. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2016
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0