Oct 15, 2019   2:06 p.m. Terézia
Academic information system

Projects


Virtuálne dunajské nábrežia

Supervisor: prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Cieľom projektu je prezentácia návrhov a riešení nábrežia rieky Dunaj poslucháčov Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len "FA STU") pomocou virtuálnej reality. Súčasťou projektu bude vznik digitálnej platformy, ktorú bude možné používať na prezentáciu projektov a aktivít týkajúcich sa nábrežia Dunaja. Výsledná aplikácia bude môcť byť opakovane využívaná pre prezentáciu ďalších návrhov a konceptov. Jednotlivé študentské tímy spracujú problematiku vybraných častí nábrežia Dunaja v Bratislave v rámci svojich záverečných prác inžinierskeho štúdia. Výsledkom práce bude komplexná urbanisticko -- architektonická analýza potenciálov a problémov a návrh riešení vo forme architektonických a urbanistických štúdií. Virtuálna platforma bude pozostávať z aplikácie pre mobilné zariadenia, ktorá umožní prezentáciu jednotlivých návrhov verejnosti pomocou virtuálnej reality in situ a workshopu, na ktorom budú návrhy predstavené pomocou moderných technológií virtuálnej reality. Aplikácia ako aj implementácia 3D modelov vytvorených študentmi bude zabezpečená v spolupráci s firmou Pixel federation, zaoberajúcou sa vývojom počítačových hier. Novou atraktívnou formou tak bude možné predstaviť riešenia širokému publiku priamo na mieste. Invenčný spôsob prezentácie architektonického diela umožní zároveň získavanie spätných väzieb verejnosti. Zvolené iniciačné projekty sa zaoberajú napojením chorvátskeho ramena na hlavný tok Dunaja ako aj prezentáciou krajiny lužných lesov v urbanizovanej štruktúre ako aj celkovou koncepciou nábreží Dunaja v Bratislave.
Kind of project:-- Iný domáci -- ()
Department:Institute of Public Buildings (FA)
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 09. 2015
Project close date:30. 04. 2016
Number of workers in the project:3
Number of official workers in the project:0