Nov 19, 2019   8:57 p.m. Alžbeta
Academic information system

Projects


Príprava a charakterizácia gradientných nanokompozitných a oteruvzdorných TiC vrstiev pomocou HiPIMS

Supervisor: Ing. Jana Bohovičová, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Tento projekt je zameraný na štúdium parametrov plazmy v procese vysokovýkonného pulzného magnetrónového naprašovania (HiPIMS - High Power Impulse Magnetron Sputtering) s preionizáciou. Titánové (Ti) nanokompozitné vrstvy bohaté na uhlík (TiC) budú pripravené dual HiPIMS procesom, ako aj pomocou jednosmerného magnetrónového naprašovania (DCMS -- Direct Current Magnetron Sputtering). Porovnaním týchto dvoch metód získame výsledky potrebné na zvýšenie kvality vrstiev. Cieľom predkladaného projektu je pripraviť a charakterizovať gradientné nanokompozitné a oteruvzdorné TiC vrstvy, ktoré môžu nájsť uplatnenie v automobilovom priemysle, kde základnými požiadavkami sú vysoká záťaž, tepelná stabilita, nízky koeficient trenia a vysoká odolnosť proti opotrebeniu.
Kind of project:Mladý výskumník ()
Department:Advanced Technologies Research Institute (MTF)
Project status:Successfully completed
Project start date :15. 03. 2016
Project close date:31. 12. 2016
Number of workers in the project:5
Number of official workers in the project:5

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Ing. Jana Bohovičová, PhD.zopovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Mgr. Juraj Halandaspoluriešiteľ
Ing. Marcel Meško, Ph.D.spoluriešiteľ
Mgr. Lucia Bónová, PhD.spoluriešiteľ