22. 10. 2019  7:49 Sergej
Akademický informačný systém

Projekty


Príprava a charakterizácia gradientných nanokompozitných a oteruvzdorných TiC vrstiev pomocou HiPIMS

Garant: Ing. Jana Bohovičová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Tento projekt je zameraný na štúdium parametrov plazmy v procese vysokovýkonného pulzného magnetrónového naprašovania (HiPIMS - High Power Impulse Magnetron Sputtering) s preionizáciou. Titánové (Ti) nanokompozitné vrstvy bohaté na uhlík (TiC) budú pripravené dual HiPIMS procesom, ako aj pomocou jednosmerného magnetrónového naprašovania (DCMS -- Direct Current Magnetron Sputtering). Porovnaním týchto dvoch metód získame výsledky potrebné na zvýšenie kvality vrstiev. Cieľom predkladaného projektu je pripraviť a charakterizovať gradientné nanokompozitné a oteruvzdorné TiC vrstvy, ktoré môžu nájsť uplatnenie v automobilovom priemysle, kde základnými požiadavkami sú vysoká záťaž, tepelná stabilita, nízky koeficient trenia a vysoká odolnosť proti opotrebeniu.
Druh projektu:Mladý výskumník ()
Pracovisko:Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:15. 03. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2016
Počet pracovníkov projektu:5
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:5

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Jana Bohovičová, PhD.zopovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Mgr. Juraj Halandaspoluriešiteľ
Ing. Marcel Meško, Ph.D.spoluriešiteľ
Mgr. Lucia Bónová, PhD.spoluriešiteľ