Nov 14, 2019   6:15 p.m. Irma
Academic information system

Projects


Štúdium upravených sorpčných materiálov pre environmentálne aplikácie - odstraňovanie prioritných organických polutantov z vôd

Supervisor: Ing. Marek Lipovský


Basic information   Workers      


The following table shows details about research workers on the project "Štúdium upravených sorpčných materiálov pre environmentálne aplikácie - odstraňovanie prioritných organických polutantov z vôd".


A list of all workers participating in the project

The following table contains a list of all research workers co-oprating on the project.

OfficerRoleDepartmentPhoneOffice
Ing. Marek LipovskýMTF D-INBE [terminated]+421 906 068 klapka 515TL-304
Bc. Alena MichálikováVV OPOM MTF [terminated]+421 918 646 011T-13
RNDr. Maroš Sirotiak, PhD.KEI UIBE MTF+421 908 674 072ŤL 307a


A list of past workers participating in the project

The following table contains a list of research workers who worked on the project in the past.

OfficerRoleDepartmentFromUntil
Bc. Beáta VrbovskáVZV OPOM MTF24.03.201622.04.2016

Key
Role:administrationmethodic executive officersolverassistantobserver