May 26, 2019   0:09 a.m. Dušan
Academic information system

Projects


Návrh a analýza poradcu pre riadiaci program v PLC založený na umelej inteligencii.

Supervisor: Ing. Martin Neštický, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Predkladaný projekt sa zameriava na skúmanie možností syntézy logických programovateľných automatov a riadiacich prvkov, ktoré pre svoje rozhodovanie využíva prvky umelej inteligencie. Subjekt riadenia bude mat za úlohu nájsť cestu bludiskom k zadanému cieľu. Implementácia fuzzy logiky, ktorá slúži ako poradca rozhodovania, by mala priniesť efektívnejšie vyhľadávanie cieľa pri známych špecifických vlastnostiach bludiska. Pri bludiskách, ktorých špecifikáciu systém dopredu nepozná, budeme následne skúmať možnosti využitia neuro-fazzy systémov.
Kind of project:Mladý výskumník ()
Department:Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Project status:Successfully completed
Project start date :15. 03. 2016
Project close date:31. 12. 2016
Number of workers in the project:2
Number of official workers in the project:2

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Martin Neštický, PhD.zodpovedný riešiteľ