22. 10. 2019  18:16 Sergej
Akademický informačný systém

Projekty


Návrh a analýza poradcu pre riadiaci program v PLC založený na umelej inteligencii.

Garant: Ing. Martin Neštický, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Predkladaný projekt sa zameriava na skúmanie možností syntézy logických programovateľných automatov a riadiacich prvkov, ktoré pre svoje rozhodovanie využíva prvky umelej inteligencie. Subjekt riadenia bude mat za úlohu nájsť cestu bludiskom k zadanému cieľu. Implementácia fuzzy logiky, ktorá slúži ako poradca rozhodovania, by mala priniesť efektívnejšie vyhľadávanie cieľa pri známych špecifických vlastnostiach bludiska. Pri bludiskách, ktorých špecifikáciu systém dopredu nepozná, budeme následne skúmať možnosti využitia neuro-fazzy systémov.
Druh projektu:Mladý výskumník ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:15. 03. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2016
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:2

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Martin Neštický, PhD.zodpovedný riešiteľ