Oct 19, 2019   4:35 p.m. Kristián
Academic information system

Projects


Návrh metodiky získavania znalostí pre potreby hierarchického riadenia technologických a výrobných procesov

Supervisor: Ing. Lukáš Hrčka, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Neodmysliteľnou súčasťou každého moderného podniku v súčasnej dobe je produkcia a ukladanie obrovského množstva dát získavaných z heterogénnych úrovní riadenia, ktoré ponúkajú vysoký potenciál na efektívne riadenie výrobných procesov v podniku. Napriek schopnostiam tieto dáta vyprodukovať, však nastáva problém pri ich zbere, ukladaní a využití. Problém zberu veľkého objemu dát v dnešnej dobe rieši technológia Big Data, ktorá dokáže efektívnym spôsobom nielen dáta získať a spracovať (pomocou ETL procesu) ale aj efektívne pripraviť pre ďalšie využitie v procese získavania znalostí z dát. V prípade ak podnik dokáže pomocou moderných Business Intelligence technológií získať z dát vhodné znalosti a dokáže ich uplatniť v riadení výrobných procesov, napomáha mu to zvýšiť nielen celkovú produkciu podniku, ale aj riešiť rôzne druhy problémov, ako napr. predikcia havarijných stavov, predikcia preventívnych kontrol, identifikácia chybných zdrojov dát (snímačov), diagnostika životnosti systémov, predikcie pre potreby manažmentu podniku (ad-hoc reporty) a pod. Výsledkom projektu bude návrh metodiky procesu získavania znalostí v hierarchickom riadení výrobných procesov uplatniteľných v oblasti priemyslu.
Kind of project:Mladý výskumník ()
Department:Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Project status:Successfully completed
Project start date :15. 03. 2016
Project close date:31. 12. 2016
Number of workers in the project:3
Number of official workers in the project:3

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Ing. Veronika Grígelová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Lukáš Hrčka, PhD.zopovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor