31. 10. 2020  18:28 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informačný systém

Projekty


Spektroskopická analýza štruktúry a reaktivity radikálov a komplexov kovov v chemických, biologických a fotochemických systémoch.

Garant: prof. Ing. Vlasta Brezová, DrSc.


Základné informácie
   
Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Spektroskopická analýza štruktúry a reaktivity radikálov a komplexov kovov v chemických, biologických a fotochemických systémoch.".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

Pracovník
Úloha
Pracovisko
TelefónKancelária
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
+421 (2) 59 325 666
279, stará budova, 2. poschodie

Legenda
Úloha:
administratíva
metodický riešiteľ
riešiteľ
pomocník
pozorovateľ