25. 9. 2020  2:28 Vladislav
Akademický informačný systém

Projekty


Materiály - fyzikálnochemické metódy štúdia ich vlastností.

Garant: prof. Ing. Peter Šimon, DrSc.


Základné informácie
      
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
VEGA ()
Pracovisko:
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Identifikácia projektu:
1/0054/03
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2003
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2005
Počet pracovníkov projektu:
1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0