14. 12. 2019  1:20 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Projekty


Vývoj metód optimálneho a dozeracieho riadenia procesov prestupov látky.

Garant: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
Identifikácia projektu:1/0135/03
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2003
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2005
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0