22. 10. 2020  17:55 Sergej
Akademický informačný systém

Projekty


Návrh a optimalizácia prebublávaných kolónových reaktorov.

Garant: prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc.


Základné informácie
   
Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
VEGA ()
Pracovisko:Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Identifikácia projektu:
1/0066/03
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2003
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2005
Počet pracovníkov projektu:
1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0