20. 10. 2019  13:02 Vendelín
Akademický informačný systém

Projekty


Vývoj a aplikácia výpočtových metód na štúdium elektrónovej štruktúry molekulových systémov.

Garant: prof. Ing. Stanislav Biskupič, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Vývoj a aplikácia výpočtových metód na štúdium elektrónovej štruktúry molekulových systémov.".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
prof. Ing. Stanislav Biskupič, DrSc.ÚFCHCHF FCHPT [ukončené]+421 918 674 789

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ