25. 9. 2020  1:54 Vladislav
Akademický informačný systém

Projekty


Vývoj a aplikácia výpočtových metód na štúdium elektrónovej štruktúry molekulových systémov.

Garant: prof. Ing. Stanislav Biskupič, DrSc.


Základné informácie
   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
VEGA ()
Pracovisko:Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Identifikácia projektu:
1/0052/03
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2003
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2005
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0