17. 10. 2019  9:38 Hedviga
Akademický informačný systém

Projekty


STEMina 12/15 - Pollinating science attractiveness for growing potent scientific STEM in order to initiate a glowing future

Garant: Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom projektu je priblížiť vedu a výskum cez STEM ako atraktívnu oblasť pre smerovanie mládeže, zameranie aj na výskum materiálov.
Druh projektu:H2020: LEIT: Nanotechnológie, pokročilé materiály, výrobné procesy a postupy a biotechnológie ()
Pracovisko:Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:08. 04. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2016
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:2

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčíkzodpovedný riešiteľ
Bc. Beáta Vrbovskáadministratíva