19. 6. 2019  8:47 Alfréd
Akademický informační systém

Projekty


ICT WIN - Winning Young ICT entrepreneurs

Garant: doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:H2020: Šírenie excelentnosti a rozširovanie účasti ()
Pracoviště:Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Stav projektu:Neschválený
Datum zahájení projektu:08. 04. 2016
Datum ukončení projektu:31. 12. 2016
Počet pracovníků projektu:3
Počet oficiálních pracovníků projektu:3

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.zodpovedný riešiteľ
doc. Ing. Jana Šujanová, CSc.spoluriešiteľ
Bc. Beáta Vrbovskáadministratíva