17. 10. 2019  12:01 Hedviga
Akademický informačný systém

Projekty


Twinning for Excellence in Ion Beam and Plasma Technologies at the STU

Garant: Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na spoluprácu pri vybudovaní STU Centra pre nanodiagnostiku ako základu pre vedecký výskum, kvalitu a excelentnosť vedeckých inovácií a partnerstvo v medzinárodnej výskumnej komunite.
Druh projektu:H2020: Šírenie excelentnosti a rozširovanie účasti ()
Pracovisko:Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
Identifikácia projektu:SEP-210273494 (692375), H2020_TWINN-2015
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:08. 04. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2016
Počet pracovníkov projektu:7
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:7

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčíkzodpovedný riešiteľ
Bc. Beáta Vrbovskáadministratíva
Ing. Jozef Dobrovodský, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Pavol Noga, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Róbert Riedlmajer, PhD.spoluriešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva
doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD.spoluriešiteľ