22. 7. 2019  12:05 Magdaléna
Akademický informačný systém

Projekty


Okrajové podmienky ovplyvňujúce medzné stavy geotechnických konštrukcií

Garant: prof. Ing. Peter Turček, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Okrajové podmienky ovplyvňujúce medzné stavy geotechnických konštrukcií".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
Erika KanalováOPVV Dek SvF+421 (2) 59 274 393C1/8
prof. Ing. Peter Turček, PhD.ext SvF+421 (2) 59 274 665C 0903

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ