May 25, 2019   1:08 a.m. Urban
Academic information system

Projects


Spracovanie a vyhodnocovanie EKG signálu s využitím prediktívneho modelu neurónovej siete

Supervisor: Ing. Andrea Némethová, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Predkladaný vedecký projekt nadväzuje na riešený projekt s názvom Systém rozpoznávania a vyhodnocovania EKG signálu a jeho vzorov použitím metódy SVM riešený v rámci Programu na podporu mladých výskumníkov 2015. Súčasne predkladaný projekt Spracovanie a vyhodnocovanie EKG signálu s využitím prediktívneho modelu neurónovej siete sa zaoberá problematikou určenia odchýlky EKG signálu. V súčasnosti narastá záujem o aplikácie metód automatizovaného riadenia do oblasti zdravotníctva. V predkladanom projekte bude riešená oblasť určenia odchýlky signálu EKG s využitím prediktívneho modelu založeného na neurónovej sieti. Následná aplikácia sa bude venovať samotným EKG vzorom. Medzi hlavné aplikácie rozpoznávania EKG vzorov pre kardiologickú diagnostiku patria: monitorovanie tepovej frekvencie, diagnostika arytmie, diagnostika zvýšenia hrúbky steny alebo veľkosti predsiení a komôr srdca, ischémia myokardu, pôsobenie farmaceutík, karditída, monitoring kardiostimulátorov a iné. Projekt sa zameriava na určenie odchýlky v EKG signáli a následné vyhodnotenie EKG vzoru.
Kind of project:Mladý výskumník ()
Department:Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Project status:Not approved
Project start date :15. 03. 2016
Project close date:31. 12. 2016
Number of workers in the project:2
Number of official workers in the project:2

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Ing. Andrea Némethová, PhD.zodpvedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor