Dec 8, 2019   11:17 a.m. Marína
Academic information system

Projects


Analýza a evaluácia bezpečnostne-kritických systémov iónových a plazmových technológií

Supervisor: Ing. Peter Cuninka


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Projekt sa zameriava na evaluáciu bezpečnostne - kritického systému a jeho súčastí, resp. podporných systémov. Po priradení do konkrétnej úrovne integrovanej bezpečnosti a špecifikácii požiadaviek na dizajn systému navrhneme požadované úpravy a bezpečnostné funkcie resp. bezpečnostný prístrojový systém na dosiahnutie a udržanie bezpečného stavu.
Kind of project:Mladý výskumník ()
Department:Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Project status:Not approved
Project start date :15. 03. 2016
Project close date:31. 12. 2016
Number of workers in the project:2
Number of official workers in the project:2

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Ing. Peter Cuninkazodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor