22. 11. 2019  21:23 Cecília
Akademický informačný systém

Projekty


Analýza a evaluácia bezpečnostne-kritických systémov iónových a plazmových technológií

Garant: Ing. Peter Cuninka


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt sa zameriava na evaluáciu bezpečnostne - kritického systému a jeho súčastí, resp. podporných systémov. Po priradení do konkrétnej úrovne integrovanej bezpečnosti a špecifikácii požiadaviek na dizajn systému navrhneme požadované úpravy a bezpečnostné funkcie resp. bezpečnostný prístrojový systém na dosiahnutie a udržanie bezpečného stavu.
Druh projektu:Mladý výskumník ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:15. 03. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2016
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:2

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Peter Cuninkazodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor