17. 11. 2019  19:15 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informační systém

Projekty


Vektorizácia digitalizovaných technických výkresov

Garant: Ing. Matúš Gramblička


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Hlavný cieľ práce je orientovaný na čiastkové riešenie problému generovania 3D geometrického modelu z technického výkresu súčiastky pre účely archivovania a ďalšieho využitia v CAD systéme. Prvá časť (analýza) bude zameraná na spracovanie prehľadu súčasných vektorizačných algoritmov s cieľom identifikovať tie, ktoré sú použiteľné pre vybratú aplikačnú oblasť. V druhej časti (syntéza) bude úlohou navrhnúť metódu, automatizované procedúry a algoritmy pre riešenie zadaného problému.
Druh projektu:Mladý výskumník ()
Pracoviště:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Stav projektu:Neschválený
Datum zahájení projektu:15. 03. 2016
Datum ukončení projektu:31. 12. 2016
Počet pracovníků projektu:3
Počet oficiálních pracovníků projektu:3

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Bc. Alena Michálikováadministrátor
doc. Ing. Jozef Vaský, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Matúš Grambličkazodpovedný riešiteľ