Feb 22, 2020   7:55 a.m. Etela
Academic information system

Projects


Vektorizácia digitalizovaných technických výkresov

Supervisor: Ing. Matúš Gramblička


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Hlavný cieľ práce je orientovaný na čiastkové riešenie problému generovania 3D geometrického modelu z technického výkresu súčiastky pre účely archivovania a ďalšieho využitia v CAD systéme. Prvá časť (analýza) bude zameraná na spracovanie prehľadu súčasných vektorizačných algoritmov s cieľom identifikovať tie, ktoré sú použiteľné pre vybratú aplikačnú oblasť. V druhej časti (syntéza) bude úlohou navrhnúť metódu, automatizované procedúry a algoritmy pre riešenie zadaného problému.
Kind of project:Mladý výskumník ()
Department:Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Project status:Not approved
Project start date :15. 03. 2016
Project close date:31. 12. 2016
Number of workers in the project:3
Number of official workers in the project:3

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Bc. Alena Michálikováadministrátor
doc. Ing. Jozef Vaský, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Matúš Grambličkazodpovedný riešiteľ