20. 10. 2019  17:10 Vendelín
Akademický informačný systém

Projekty


Vytvorenie licencovanej databázy tvárí

Garant: Ing. Barbora Zahradníková, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Identikit v kriminalistike predstavuje portrét páchateľa vytvorený forenzným technikom na základe výpovede svedka. Napriek nasadeniu výpočtovej techniky pri vytváraní obrazu, je miera úspešnosti rozpoznania páchateľa na základe identikitu veľmi nízka. Dôvodom je princíp fungovania jednotlivých programov, ktoré vyžadujú koncentráciu svedka na jednotlivé prvky tváre s cieľom následne vyskladať tvár z jednotlivých čŕt. Schopnosť presného pamätania si detailov však človeku nie je prirodzená a len málokto dokáže podať ich presný popis. Program, ktorý sme navrhli, využíva prirodzenú schopnosť človeka rozpoznávať tváre. Aplikácia generuje tváre na základe genetického algoritmu navrhnutého tak, aby sa tváre v jednotlivých generáciách postupne približovali k vzhľadu hľadanej osoby. Cieľom projektu je vytvorenie licencovanej databázy tvárí, ktorá je základným predpokladom pre vytvorenie modelu tváre pomocou analýzy hlavných komponentov.
Druh projektu:Mladý výskumník ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:15. 03. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2016
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:2

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Barbora Zahradníková, PhD.zodpovedný riešiteľ