7. 12. 2019  2:03 Ambróz
Akademický informační systém

Projekty


Predikcia porúch výrobného procesu s využitím metód dolovania dát

Garant: Ing. Martin Németh, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Predkladaný projekt s názvom Predikcia porúch výrobného procesu s využitím metód dolovania dát sa zaoberá problematikou predikcie porúch vo výrobnom procese pomocou použitia metód dolovania dát. V súčasnosti narastá počet priemyselných a výrobných podnikov, ktoré zbierajú a ukladajú veľké množstvo dát spojených priamo s výrobným procesom, no tieto dáta zostávajú nevyužité. Pomocou metód dolovania dát, akou je napríklad zhluková analýza je možné v týchto dátach nájsť závislosti, ktoré môžu viesť k šetreniu zdrojov, alebo času. Projekt bude zameraný na analýzu dát týkajúcich sa porúch vznikajúcich vo výrobnom procese a následnému hľadaniu závislostí a vzťahov medzi týmito poruchami pre predikciu vzniku týchto porúch v systéme.
Druh projektu:Mladý výskumník ()
Pracoviště:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Stav projektu:Neschválený
Datum zahájení projektu:15. 04. 2016
Datum ukončení projektu:31. 12. 2016
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:2

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Martin Németh, PhD.zodpovedný riešiteľ