May 27, 2019   4:04 a.m. Iveta
Academic information system

Projects


Predikcia porúch výrobného procesu s využitím metód dolovania dát

Supervisor: Ing. Martin Németh, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Predkladaný projekt s názvom Predikcia porúch výrobného procesu s využitím metód dolovania dát sa zaoberá problematikou predikcie porúch vo výrobnom procese pomocou použitia metód dolovania dát. V súčasnosti narastá počet priemyselných a výrobných podnikov, ktoré zbierajú a ukladajú veľké množstvo dát spojených priamo s výrobným procesom, no tieto dáta zostávajú nevyužité. Pomocou metód dolovania dát, akou je napríklad zhluková analýza je možné v týchto dátach nájsť závislosti, ktoré môžu viesť k šetreniu zdrojov, alebo času. Projekt bude zameraný na analýzu dát týkajúcich sa porúch vznikajúcich vo výrobnom procese a následnému hľadaniu závislostí a vzťahov medzi týmito poruchami pre predikciu vzniku týchto porúch v systéme.
Kind of project:Mladý výskumník ()
Department:Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Project status:Not approved
Project start date :15. 04. 2016
Project close date:31. 12. 2016
Number of workers in the project:2
Number of official workers in the project:2

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Martin Németh, PhD.zodpovedný riešiteľ