22. 10. 2019  2:57 Sergej
Akademický informačný systém

Projekty


Predikcia porúch výrobného procesu s využitím metód dolovania dát

Garant: Ing. Martin Németh, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Predkladaný projekt s názvom Predikcia porúch výrobného procesu s využitím metód dolovania dát sa zaoberá problematikou predikcie porúch vo výrobnom procese pomocou použitia metód dolovania dát. V súčasnosti narastá počet priemyselných a výrobných podnikov, ktoré zbierajú a ukladajú veľké množstvo dát spojených priamo s výrobným procesom, no tieto dáta zostávajú nevyužité. Pomocou metód dolovania dát, akou je napríklad zhluková analýza je možné v týchto dátach nájsť závislosti, ktoré môžu viesť k šetreniu zdrojov, alebo času. Projekt bude zameraný na analýzu dát týkajúcich sa porúch vznikajúcich vo výrobnom procese a následnému hľadaniu závislostí a vzťahov medzi týmito poruchami pre predikciu vzniku týchto porúch v systéme.
Druh projektu:Mladý výskumník ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:15. 04. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2016
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:2

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Martin Németh, PhD.zodpovedný riešiteľ