12. 12. 2019  15:26 Otília
Akademický informačný systém

Projekty


Analýza deformácií zvarkov optickým D skenovaním

Garant: Ing. Ján Urminský, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na riešenie problematiky analýzy deformácií zvarkov optickým 3D skenovaním. Optické 3D skenery predstavujú novú inovatívnu metódu sledovania a kontroly procesu zvárania. Súradnicové meracie zariadenia predstavujú moderné metódy kontroly kvality produktov strojárskej výroby. Takýmito zariadeniami disponuje aj Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave. Jedná sa o zariadenia od spoločnosti GOM konkrétne: laserový 3D skener ROLAND PICZA LPX-250, optický 3D skener GOM ATOS I350 (merací objem 250), bezkontaktný súradnicový merací prístroj GOM TRITOP (kamera Fuji Fine Pix S3 Pro), optický 3D skener GOM ATOS II TripleScan (merací objem 38, 100, 170, 320), bezkontaktný súradnicový merací prístroj GOM TRITOP (kamera Nikon D300s).
Druh projektu:Mladý výskumník ()
Pracovisko:Ústav výrobných technológií (MTF)
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:15. 03. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2016
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:2

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Ján Urminský, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor