Oct 21, 2019   9:22 a.m. Uršuľa
Academic information system

Projects


Analýza deformácií zvarkov optickým D skenovaním

Supervisor: Ing. Ján Urminský, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Projekt je zameraný na riešenie problematiky analýzy deformácií zvarkov optickým 3D skenovaním. Optické 3D skenery predstavujú novú inovatívnu metódu sledovania a kontroly procesu zvárania. Súradnicové meracie zariadenia predstavujú moderné metódy kontroly kvality produktov strojárskej výroby. Takýmito zariadeniami disponuje aj Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave. Jedná sa o zariadenia od spoločnosti GOM konkrétne: laserový 3D skener ROLAND PICZA LPX-250, optický 3D skener GOM ATOS I350 (merací objem 250), bezkontaktný súradnicový merací prístroj GOM TRITOP (kamera Fuji Fine Pix S3 Pro), optický 3D skener GOM ATOS II TripleScan (merací objem 38, 100, 170, 320), bezkontaktný súradnicový merací prístroj GOM TRITOP (kamera Nikon D300s).
Kind of project:Mladý výskumník ()
Department:Institute of Production Technologies (MTF)
Project status:Not approved
Project start date :15. 03. 2016
Project close date:31. 12. 2016
Number of workers in the project:2
Number of official workers in the project:2

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Ing. Ján Urminský, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor