Oct 14, 2019   10:20 a.m. Boris
Academic information system

Projects


Štúdium výbuchových charakteristík organických prachov

Supervisor: Ing. Matej Menčík, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Predkladaný projekt sa zameriava stanovenie dolnej medze výbušnosti, maximálneho výbuchového tlaku, a maximálnej rýchlosti nárastu tlaku pri výbuchu zvíreného organického prachu.
Kind of project:Mladý výskumník ()
Department:Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Project status:Not approved
Project start date :15. 03. 2016
Project close date:31. 12. 2016
Number of workers in the project:2
Number of official workers in the project:2

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Ing. Matej Menčík, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor