16. 10. 2019  16:16 Vladimíra
Akademický informačný systém

Projekty


Štúdium výbuchových charakteristík organických prachov

Garant: Ing. Matej Menčík, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Predkladaný projekt sa zameriava stanovenie dolnej medze výbušnosti, maximálneho výbuchového tlaku, a maximálnej rýchlosti nárastu tlaku pri výbuchu zvíreného organického prachu.
Druh projektu:Mladý výskumník ()
Pracovisko:Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:15. 03. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2016
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:2

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Matej Menčík, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor