23. 10. 2019  23:49 Alojza
Akademický informačný systém

Projekty


Analýza rýchlo stuhnutých zliatin na báze Zn

Garant: Ing. Martin Babinec, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na štúdium rýchlo stuhnutých zliatin na báze zinku s nízkym obsahom hliníka alebo medi. Vysoká rýchlosť ochladzovania bude dosiahnutá povrchovým laserovým pretavením a priamym odlievaním taveniny do kokily so špecifickým tvarom navrhnutým pre tento experiment. Vysokou rýchlosťou ochladzovania pri laserovom pretavení povrchu dosiahneme významne jemnozrnnejšiu štruktúru ako pri voľnom ochladzovaní na vzduchu.
Druh projektu:Mladý výskumník ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:15. 03. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2016
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:3

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Ján Gondek, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Babinec, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor