Jan 27, 2020   8:24 p.m. Bohuš
Academic information system

Projects


Syntéza SIC pomocou nízkoenergetickej iónovej implantácie

Supervisor: Ing. Anna Závacká, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Predkladaný projekt sa zaoberá vytvorením homogénnej a kompaktnej vrstvy SiC v základnom substráte pomocou iónovej implantácie a charakterizáciou vzniknutej vrstvy. Na charakterizáciu a vyhodnotenie kvality vytvorenej vrstvy bude použitá analytická metóda RNRA (resonantnuclearreactionanalysis). Projekt využíva nové experimentálne zariadenia UVP CAMBO, MTF STU v Trnave -- 500 kV iónový implantátor a 6 MV tandemový iónový urýchľovač.
Kind of project:Mladý výskumník ()
Department:Advanced Technologies Research Institute (MTF)
Project status:Not approved
Project start date :15. 03. 2016
Project close date:31. 12. 2016
Number of workers in the project:4
Number of official workers in the project:4

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Ing. Anna Závacká, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Radoslav Halgaš, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Muškaspoluriešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor