16. 10. 2019  10:03 Vladimíra
Akademický informačný systém

Projekty


Syntéza SIC pomocou nízkoenergetickej iónovej implantácie

Garant: Ing. Anna Závacká, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Predkladaný projekt sa zaoberá vytvorením homogénnej a kompaktnej vrstvy SiC v základnom substráte pomocou iónovej implantácie a charakterizáciou vzniknutej vrstvy. Na charakterizáciu a vyhodnotenie kvality vytvorenej vrstvy bude použitá analytická metóda RNRA (resonantnuclearreactionanalysis). Projekt využíva nové experimentálne zariadenia UVP CAMBO, MTF STU v Trnave -- 500 kV iónový implantátor a 6 MV tandemový iónový urýchľovač.
Druh projektu:Mladý výskumník ()
Pracovisko:Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:15. 03. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2016
Počet pracovníkov projektu:4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:4

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Anna Závacká, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Radoslav Halgaš, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Muškaspoluriešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor