Sep 22, 2019   10:06 a.m. Móric
Academic information system

Projects


Štúdium elektrických a optických vlastností nových pí-konjugovaných aromatických a heteroaromatických zlúčenín ako prekurzorov pre prípravu oligomérov a nanoštruktúr.

Supervisor: doc. RNDr. Viliam Laurinc, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Kind of project:VEGA ()
Department:Department of Chemical Physics (IPC FCFT)
Project identification:1/0055/03
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 01. 2003
Project close date:31. 12. 2005
Number of workers in the project:1
Number of official workers in the project:0