Oct 21, 2019   2:21 p.m. Uršuľa
Academic information system

Projects


Návrh metodiky finančno-ekonomickej analýzy Ex Ante v podmienkach Slovenskej republiky

Supervisor: Ing. Andrej Pastýr, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Analýza finančnej situácie je preto východiskom analýzy ekonomických výsledkov podniku a obvykle sa dovádza až do primárnych oblastí a výsledkov, ako sú efektívnosť, hospodárnosť, využitie výrobnej kapacity, hospodárenie so zásobami a pod. Finančná analýza tak umožňuje odhaliť slabé a silné miesta podniku, je prostriedkom diagnostikovania jeho "zdravia" a poskytuje podnikovému manažmentu a vlastníkom informácie zásadného významu.Existujú desiatky teoretických modelov, ktoré sa snažia viac alebo menej úspešne zhodnotiť výkonnosť podniku. Výsledkom sú tzv. bonitné a bankrotové indikátory, ktoré slúžia na rýchlu orientáciu investorov a veriteľov, resp. na roztriedenie podnikov podľa ich kvality (výkonnosti a dôveryhodnosti). Cieľom týchto modelov je predvídať finančnú situáciu pomocou bonitných a bankrotových indikátorov, na základe fundamentálnej analýzy koncoročných účtovných výkazov.
Kind of project:Mladý výskumník ()
Department:Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Project status:Not approved
Project start date :15. 03. 2016
Project close date:31. 12. 2016
Number of workers in the project:2
Number of official workers in the project:2

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Ing. Andrej Pastýr, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor