22. 10. 2019  6:22 Sergej
Akademický informačný systém

Projekty


Oxidačná odolnosť moderných typov PVD povlakov

Garant: Ing. Paulína Babincová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Predkladaný vedecký projekt je zameraný na analýzu oxidačnej odolnosti súčasných moderných PVD povlakov aplikovaných na konštrukčné a nástrojové materiály v podmienkach ich plánovaného využitia.
Druh projektu:Excelentné tímy mladých výskumníkov ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:15. 10. 2015
Dátum ukončenia projektu:15. 10. 2017
Počet pracovníkov projektu:5
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:5

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Marián Haršáni, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Miroslav Sahul, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Paulína Babincová, PhD.zopovedný riešiteľ
Ing. Martin Sahul, PhD.spoluriešiteľ