28. 1. 2020  11:08 Alfonz
Akademický informační systém

Projekty


Strategická úloha obnoviteľných zdrojov energie v projektovej stratégii tvorby techniky budov pre zelenú a udržateľnú architektúru

Garant: prof. Ing. Boris Bielek, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Nezastupiteľná strategická úloha obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v technike modernej architektúry udržateľnej spoločnosti. Vnútorná štruktúra strategického prvku OZE a ich ekologicky čisté technologické koncepcie konverzie. Jednotný trh energie z fosílnych palív a OZE. Zelená architektúra a zelená budova. Teória a tvorba systému budova - klíma - energia pre zelenú budovu - súčasný aktuálny problém techniky modernej architektúry. Základná štruktúra stratégie definujúca princípy a koncepty zelenej budovy. Vnútorná štruktúra stratégie zvýrazňujúca princípy a koncepty zelenej budovy. Nové koncepčné strategické varianty technológie využívania obnoviteľných zdrojov energie pre zelené budovy založené na teórii fyzikálnych medzipriestorov. Fyzikálny medzipriestor s kvantifikovaným energetickým režimom ako primárny zdroj energie tepelného čerpadla pre vykurovanie a chladenie zelených budov.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Oddelenie projektov a vonkajších vzťahov (Dek SvF)
Identifikace projektu:1/0067/16
Stav projektu:Řešený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2016
Datum ukončení projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0