Aug 25, 2019   5:34 p.m. Ľudovít
Academic information system

Projects


Modernizácia služieb Knižnice Fakulty architektúry STU

Supervisor: PhDr. Kristína Raitlová


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Zámerom projektu je modernizácia a skvalitnenie knižnično-informačných služieb Knižnice Fakulty architektúry s cieľom napĺňania kritéria dostatočného materiálového, technického a informačného zabezpečenia študijných programov fakulty.Cieľovou skupinou sú používatelia knižnice. Súčasný stav skenovacieho pracoviska v knižnici je kritický z hľadiska potrieb a požiadaviek našich študentov a ďalších používateľov knižnice a nezodpovedá štandardným nárokom používateľov na knižnično-informačné služby akademickej knižnice. V projekte ide o zaobstaranie nového skenovacieho zariadenia do akademickej knižnice s možnosťou skenovania materiálov vo viacerých formátoch pre študentov všetkých 3 stupňov štúdia na študijné účely a pre podporu pedagogického procesu a výskumnej činnosti odborných zamestnancov fakulty.
Kind of project:Štátny program ()
Department:Library (FA)
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 09. 2016
Project close date:31. 12. 2016
Number of workers in the project:2
Number of official workers in the project:0