15. 11. 2019  18:28 Leopold
Akademický informační systém

Projekty


Modernizácia služieb Knižnice Fakulty architektúry STU

Garant: PhDr. Kristína Raitlová


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Zámerom projektu je modernizácia a skvalitnenie knižnično-informačných služieb Knižnice Fakulty architektúry s cieľom napĺňania kritéria dostatočného materiálového, technického a informačného zabezpečenia študijných programov fakulty.Cieľovou skupinou sú používatelia knižnice. Súčasný stav skenovacieho pracoviska v knižnici je kritický z hľadiska potrieb a požiadaviek našich študentov a ďalších používateľov knižnice a nezodpovedá štandardným nárokom používateľov na knižnično-informačné služby akademickej knižnice. V projekte ide o zaobstaranie nového skenovacieho zariadenia do akademickej knižnice s možnosťou skenovania materiálov vo viacerých formátoch pre študentov všetkých 3 stupňov štúdia na študijné účely a pre podporu pedagogického procesu a výskumnej činnosti odborných zamestnancov fakulty.
Druh projektu:Štátny program ()
Pracoviště:Knižnica (FA)
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 09. 2016
Datum ukončení projektu:31. 12. 2016
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0