Dec 11, 2019   10:03 a.m. Hilda
Academic information system

Projects


Akvizícia Knižnice Fakulty architektúry STU

Supervisor: PhDr. Kristína Raitlová


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Zámerom projektu je výber a nákup študijnej a vedecko-odbornej literatúry do fondu Knižnice Fakulty architektúry STU s hlavným cieľom napĺňania kritéria dostatočného informačného zabezpečenia študijných programov fakulty a možnosti kontinuálneho doplňovania knižničného fondu relevantnými a aktuálnymi informačnými zdrojmi na podporu pedagogického procesu a výskumnej činnosti na fakulte. Cieľovou skupinou sú používatelia knižnice. Úlohou knižnice je uspokojenie informačných potrieb konkrétnych požiadaviek všetkých kategórií používateľov knižnice, t. j. študentov všetkých 3 stupňov štúdia, pedagógov a tvorivých pracovníkov fakulty.
Kind of project:Štátny program ()
Department:Library (FA)
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 06. 2016
Project close date:31. 03. 2017
Number of workers in the project:2
Number of official workers in the project:0