14. 12. 2019  9:50 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Projekty


Akvizícia Knižnice Fakulty architektúry STU

Garant: PhDr. Kristína Raitlová


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Zámerom projektu je výber a nákup študijnej a vedecko-odbornej literatúry do fondu Knižnice Fakulty architektúry STU s hlavným cieľom napĺňania kritéria dostatočného informačného zabezpečenia študijných programov fakulty a možnosti kontinuálneho doplňovania knižničného fondu relevantnými a aktuálnymi informačnými zdrojmi na podporu pedagogického procesu a výskumnej činnosti na fakulte. Cieľovou skupinou sú používatelia knižnice. Úlohou knižnice je uspokojenie informačných potrieb konkrétnych požiadaviek všetkých kategórií používateľov knižnice, t. j. študentov všetkých 3 stupňov štúdia, pedagógov a tvorivých pracovníkov fakulty.
Druh projektu:Štátny program ()
Pracovisko:Knižnica (FA)
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 06. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 03. 2017
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0