20. 11. 2019  0:03 Félix
Akademický informační systém

Projekty


Akvizícia Knižnice Fakulty architektúry STU

Garant: PhDr. Kristína Raitlová


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Zámerom projektu je výber a nákup študijnej a vedecko-odbornej literatúry do fondu Knižnice Fakulty architektúry STU s hlavným cieľom napĺňania kritéria dostatočného informačného zabezpečenia študijných programov fakulty a možnosti kontinuálneho doplňovania knižničného fondu relevantnými a aktuálnymi informačnými zdrojmi na podporu pedagogického procesu a výskumnej činnosti na fakulte. Cieľovou skupinou sú používatelia knižnice. Úlohou knižnice je uspokojenie informačných potrieb konkrétnych požiadaviek všetkých kategórií používateľov knižnice, t. j. študentov všetkých 3 stupňov štúdia, pedagógov a tvorivých pracovníkov fakulty.
Druh projektu:Štátny program ()
Pracoviště:Knižnica (FA)
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 06. 2016
Datum ukončení projektu:31. 03. 2017
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0