6. 12. 2019  13:30 Mikuláš
Akademický informační systém

Projekty


Efemérna festivalová architektúra na Grape festivale

Garant: Mgr. Bohuš Kubinský


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Cieľom projektu je navrhnutie a realizácia dočasnej architektúry - pavilónu a umeleckej svetelnej inštalácie na tohtoročnom medzinárodnom multikultúrnom festivale Grape. Ideovým cieľom je posilnenie vzdelávacieho procesu štúdia architektúry, ktorý poslucháčom poskytne komplexnú skúsenosť pri tvorbe architektonického/ výtvarného diela - od teoretického konceptu až po praktickú-fyzickú realizáciu objektu. Študenti tak nadobudnú skúsenosť s prácou v medziach súťažných podmienok, v rámci komunikácie so zadávateľom/ klientom, s manažovaním technického zabezpečenia realizácie projektu, rovnako ako aj jeho sprievodných podujatí a ich medializácie. Projekt súčasne otvára nové možnosti komunikácie medzi školou architektúry a etablovaným multikultúrnym priestorom a predstavuje výzvu pre potencionálnych záujemcov o štúdium architektúry a dizajnu. Okrem popularizácie architektonického vzdelávania a jeho sprístupnenia širokej verejnosti, ambíciou projektu je rovnako aj vytvorenie priestoru pre realizáciu komerčných aktivít, ponúknuť priestor pre aktívnu prezentáciu prípadných partnerov za predpokladu, že nebudú v rozpore s etikou vysokoškolského vzdelávania.
Druh projektu:Štátny program ()
Pracoviště:Kabinet výtvarnej tvorby (FA)
Stav projektu:Neschválený
Datum zahájení projektu:01. 02. 2016
Datum ukončení projektu:31. 10. 2016
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0