19. 10. 2019  12:30 Kristián
Akademický informačný systém

Projekty


Píše ti architektúra?

Garant: Mgr. art. Martin Zaiček, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Píše ti architektúra? je súťaž esejí (nielen) o architektúre, ktorú organizuje od roku 2010 Fakulta architektúry STU, o.z. Archimera v spolupráci so Spolkom architektov Slovenska. Cieľom súťaže esejí je vzbudiť záujem o architektúru u mladých etablujúcich sa profesionálov z rôznych oblastí autorskej tvorby. Forma súťaže je však nearchitektonická. Mladí autori sa môžu zapojiť formou autorských poviedok alebo esejí týkajúcich sa vyhlásenej témy v danom roku. Súťaž má tak ambíciu vytvárať profesionálnu platformu na rozvoj autorského písania ako pomocného nástroja pre rozvoj architektonickej teórie a literárnej reflexie architektúry. Nemenej významným vkladom je však aj vstúp témy architektúry do obsahu rôznych foriem autorskej tvorby od literatúry, cez filozofiu až k vizuálnemu umeniu. Cieľom súťaže je teda vytvoriť priestor na autorskú profesionálnu tvorbu v priestore literatúry na tému architektúry. Dlhodobá absencia práce s mladými ľuďmi v tejto oblasti vedie k úpadku v oblasti reflexie architektonickej praxe, ktorá má však dopad na životný priestor všetkých. Práve preto je súčasťou projektu aj priama konfrontácia s potenciálnymi tvorcami formou workshopu a následne aj verejná prezentácia výstupov súťaže formou verejného podujatia vyhodnotenia súťaže spojeného s diskusiou s profesionálmi z oblasti literatúry a písania o (v) architektúre.
Druh projektu:Štátny program ()
Pracovisko:Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
Stav projektu:Neschválený
Hlavný projekt:Píše ti architektúra? (prejsť na hlavný projekt)
Dátum začatia projektu:15. 04. 2016
Dátum ukončenia projektu:01. 03. 2017
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0